Предмет вивчення навчальної дисципліни «Країнознавство Румунії» є історія,  культура, географія, сучасний політичний, економічний розвиток, міжнародне становище європейської країни. Дисципліни «Країнознавство Румунії» сприяє ознайомленню із соціокультурними особливостями Румунії

Метою вивчення дисципліни є  вивчення країни Румунія у комплексному країнознавчому вимірі, формування у  студентів системи знань з основних політичних, економічних, соціо- культурних характеристик європейської держави, усвідомлення структурованної інформації про закономірності, традиції і тенденції розвитку  народу  Румунії.