Дисципліна "Англійська мова" є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми здобувачів освітнього ступеня "бакалавр", вона забезпечує іншомовну мовленнєву підготовку фахівців. Основною метою означеного курсу є оволодіння студентами відповідними комунікативними вміннями та навичками.

Завданням курсу  є навчити студентів сприймати автентичні тексти (висловлювання), говорити, спілкуватися англійською мовою, читати в оптимальному темпі без помилок з розумінням того, про що йдеться у тексті, грамотно писати, перекладати.