Предмет вивчення навчальної дисципліни: фонетична, морфологічна й синтаксична системи латинської мови.

Метою вивчення дисципліни є: ознайомлення із загальноосвітнім значенням латинської мови та її впливом на сучасні європейські мови; отримання знань про фонетику, морфологію, синтаксис та лексику латинської мови; навчання читання та перекладу оригінальних латинськомовних текстів.

Передумови для вивчення дисципліни «Латинська мова»: оволодіння фаховими компетентностями, що формуються під час вивчення дисципліни «Українська мова».