Предмет вивчення навчальної дисципліни – теорія і практика Малюнка, засоби відтворення форми та простору, оволодіння технічними прийомами виконання малюнку.