Предмет вивчення навчальної дисципліни особливості функціонування організацій у їхньому взаємозв’язку із зовнішнім середовищем та сукупність управлінських відносин у підсистемах організації.

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент організації» є: формування у студентів уявлення про ефективну організацію, фактори її внутрішнього та зовнішнього середовища, життєвий цикл організації, типи організаційних структур та їх особливості, специфіку управління підсистемами організації та оцінювання ефективності діяльності організацій.

 Передумови для вивчення дисципліни базується на вивченні таких дисциплін, як «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка підприємства».

 Міждисциплінарні зв’язки дисципліна «Менеджмент організації» є підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін «Державне управління», «Кадровий документообіг», «Управлінське документознавство», «Управління впровадженням інновацій у навчальному закладі».