Мета семінарських занять: розкрити специфіку організації психологічної допомоги сім'і дитини з особливими потребами, враховуючи її індивідуальні характеристики психічного, фізичного, інтелектуального розвитку; рівня розвитку психічних процесів; діагностики соціальної зрілості та інтелекту  

Мета семінарських занять: вивчити психологічні закономірності та перспективи формування, збереження і зміцнення індивідуального здоров’я.

Завдання:  

1) вивчення проблем, пов’язаних із збереженням та зміцненням індивідуального здоров’я;

2) формування у майбутніх педагогів психологічної грамотності;

3) канонізація шляхів і умов для самосвідомості й самоактуалізації;

4) удосконалювання навичок і умінь з психодіагностики й психокорекції;

5) формування психічної культури;

6) удосконалювання комунікативних навичок.


Мета семінарських занять: поглиблення та систематизація знань про сутність і основні підходи до дослідження творчих здібностей, творчої обдарованості учнів у сучасній психологічній науці; ознайомлення з конкретними методиками психологічної діагностики складових компонентів творчих здібностей.

 Мета: засвоєння загальних положень вікової психології, основних проблем дитячої, підліткової та юнацької психології.  

Завдання:

  • вивчення вікової динаміки психічних процесів і властивостей;
  • визначення чинників структурних змін, новоутворень, які виникають з віком у психічній діяльності людини;
  • з'ясування закономірностей переходу між віковими періодами; пошук нових закономірностей у віковому розвитку;
  • з'ясування індивідуально-типологічних, статевих відмінностей;
  •  з'ясування вікових особливостей спілкування дітей і дорослих;
  • вивчення різнопланових відхилень у віковому та індивідуальному розвитку тощо.