Предметом вивчення навчальної дисципліни _ є система принципів, методів, технологій, прийомів, форм, видів, засобів навчальної та виховної роботи на уроках заруіжної літератури та в позакласній літературній діяльності вчителя й учнів.

 Метою вивчення дисципліни є:_ навчити осмислювати творчість письменників, які вивчаються в школі; навчити  вибирати  й  застосовувати  раціональні  форми  й  методи  проведення уроків літератури; сприяти  формуванню  переконань  здобувачів вищої освіти  у  необхідності  творчого  пошуку шляхів навчання і виховання учнів засобами літератури; активізувати процес підготовки вчителя-словесника в цілому.