Метою викладання навчальної дисципліни “Закономірності розвитку сучасної світової літератури” є розуміння сучасного літературного процесу та його основних тенденцій; розгляд вагомих творчих здобутків письменників ХХ-ХХІ століття і їх місця у всесвітньому літературному процесі. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є постмодернізм як провідний напрям історико-літературного процесу сучасності, який постає не тільки художньою системою, але й філософією, типом мислення, що претендує на універсальність, адже розповсюджується в різних сферах мистецтва.