Предмет вивчення навчальної дисципліни «Інноваційні технології викладання французької мови» є зміст новітніх технологій та їх місце в організації навчального процесу на уроках французької мови.

 

Метою вивчення дисципліни є ознайомити студентів з перевагами використання інноваційних технологій на уроках французької мови.

 

Передумови для вивчення дисципліни становлять фахові знання (компетентності) загально- та професійно-нормативних дисциплін   

 

Міждисциплінарні зв’язки «Методика навчання іноземних мов», «Педагогіка», «Психологія», «Практичний курс французької мови», «Практикум з мовної комунікації»  


Предметом вивчення навчальної дисципліни є практичне оволодіння французькою мовою, читання та переклад французькомовної художньої літератури, опрацювання індивідуального стилю автора через пояснення текстуальних лексичних прийомів та стилістичних засобів. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Аналітичне читання (французька мова)” є розширення загальноосвітнього світогляду студентів за рахунок інформації лінгвокультурологічного та літературознавчого характеру, подальший розвиток їх логічного мислення та прищеплення їм навичок критичного підходу до матеріалу, який вивчається.  

 Передумови для вивчення дисципліни становлять фахові знання (компетентності) загально- та професійно-нормативних дисциплін.