Управління системою виховної діяльності позашкільного навчального закладу потребує від керівників знань теоретичних основ соціального, освітнього, фінансового управління та специфіки позашкільної освіти, усвідомлення сутності зовнішніх і внутрішніх факторів виховання, закономірностей розвитку системи виховної діяльності в умовах розвитку особистості  дитини.

В процесі вивчення курсу магістранти розвинуть компетенції управління закладом позашкільної освіти, створення  сучасного освітнього простору дитини , визначать власний еективний стиль управління та  опрацюють сучасні управлінські кейси та методики.

менеджмент позашкільним закладом освіти

Управління Новою українською школою: простір можливостей для освітяньских лідерів. Нові підходи до управління ЗЗСО та початковою школою. Домінанти нового управлінського мислення. Управлінська діяльність в організації  освітнього процесу. Технології управління. Функції управління: педагогічний аналіз, планування, організація, контроль, регулювання., нетворкінг. Основні напрями роботи менеджера систем якості у початковій освіті. Обов’язки менеджера систем якості у початковій освіті.

Управлінець НУШ, як лідер освітніх змін