Цілі освоєння дисципліни: навчитися передавати отримані знання доступним і зрозумілим чином як теоретично, так і на практіке. Основние завдання освоєння дисципліни: оволодіння практичними навичками викладання малюнка і ліплення; умінням ставити завдання, пояснювати матеріал, показати приклади і продемонструвати на практиці процес створення твору мистецтва


Мета курсу: ознайомлення студентів з технологією та техніками станкового живопису (етап виконання і вимоги до ґрунтовки, ведення живописного процесу, спеціальними художніми матеріалами). 

Предмет: технології, техніки та матеріали олійного живопису. 

Передумовою вивчення дисципліни є наявність компетентностей з дисциплін «Рисунок», «Живопис», «Композиція».